Årsmöte 16/5

Mo Bygdegård 16/5 kl 18:00-21:00

Kallelse till Årsmöte

Kallelse till årsmöte för Utveckling Hälsingebygden 2024 Torsdag den 16 maj kl 18.00 är du välkommen till Utveckling Hälsingebygdens årsmöte. I år äger årsmötet rum i Mo bygdegård, Florhed 859, 821 93 Söderhamn

Program

18.00 Mo aktivitetsförening berättar om Leaderprojektet som de drivit i Mo som heter ”Mo aktivitetsplats”.
18.30 Årsmöte Utveckling Hälsingebygden

Anmäl ditt deltagande till årsmötet med namn, telefonnummer och organisation till mats@utvecklinghalsingebygden.se senast torsdag den 9 maj. Vi bjuder på kaffe och kaka. Meddela om ni har några allergier. Årsmötes handlingarna skickas ut två veckor för mötet.

Varmt välkomna!

Handlingar

Dagordning årsmöte 2024
Valberedningen Leader Förslag i april 2024
Verksamhetsplan med budgetförslag 2024 UH
Årsberättelse Utveckling Hälsingebygden 2023