Utveckla
din plats
på jorden

 

Den nya programperioden öppnar för projektansökningar fr o m måndag 8:e maj.

Människor skapar utveckling när de ges möjligheter att mötas, utbyta erfarenheter och samverka. Som människor växer vi genom engagemang och aktivt deltagande i idéutformning och insatser som påverkar utvecklingen av den egna bygden.

Utveckling Hälsingebygden vill ge möjlighet till detta genom vårt arbete med Leader (Lokalt ledd utveckling). Under åren 20232027 finansierar Landsbygdsfonden, Region Gävleborg och Leaderområdets kommuner föreningens arbete med lokalt ledd utveckling.

Våra projekt

Här lägger vi löpande in de projekt som LAG har prioriterat och som Jordbruksverket formellt har beslutat att ge stöd. Det formella beslutet tas av Jordbruksverket och vi väljer därför att publicera projekten först när det formella beslutet är taget.

Gemensamt för alla projekt som beviljas stöd är att de har koppling till vårt Leaderområdes utvecklingsstrategi, drivs i vårt geografiska område (Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall, Nordanstig och Östra Härjedalen) och bygger på initiativ från människor i bygden.

Så går det till

Komma igång

Börja med att tänka igenom er projektidé. Se om den matchar vår Leader strategi? Kontakta sedan Leaderkontoret.

 

 

 

Skriva ansökan

Ansökan gör du på Jordbruksverket.se. Börja med att ansöka om fullmakt.

Genomföra

Under projekttiden har vi uppföljningar så att vi vet att projektet följer sina uppsatta mål och syften.

Avsluta

Avstämning görs innan projekttiden är slut för att se att allt stämmer enligt ansökan och budget. 

Vad är Leadermetoden?

Leader är en metod som bygger på samarbete, lokala intiativ och förutstättningar.

Leader startades 1991 för att hitta nya och bra lösningar för att utveckla landsbygden.

Underifrånperspektivet är viktigt och bygger på att de intiativ som finns/uppstår lokalt skall tas tillvara.

Nya samverkanskontellationer och nätverk främjar innovation och nytänkande.

Hej! Vad kul att du
vill kontakta oss.

Länna några rader så hörs vi!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.