Styrelsen för Utveckling Hälsingebygden dvs LAG

Den lokala aktionsgruppen (LAG) är föreningens styrelse. LAG består av ledarmöten från offentlig, privat samt ideell sektor. När leaderkontoret har förberett ansökningarna så är det LAG som beslutar om vilka ansökningarna som ska prioriteras, beviljas medel. För att LAG ska vara beslutsmässiga måste minst 50% av LAG´s medlemmar närvara. Den offentliga sektorn får inte vara i majoritet. Nedan ser du vilka som sitter i LAG-gruppen/styrelsen för Utveckling Hälsingebygden. 

LAG gruppen för Utveckling Hälsingebygden

Offentlig sektor:

Eva Lindberg, Region Gävleborg

Bitti Alvin Lehmann, Söderhamn

Helena Havela, Nordanstig

Håkan Englund, Ovanåker

Kristoffer Lindberg, Bollnäs

Leif Nilsson, Härjedalen

Stefan Barenfeld, Hudiksvall

Sören Görgård, Ljusdal

Privat sektor:

Sven-Olof Henriksson, Härjedalen

Johan Mittjas, Ovanåker

Theresé Westlén, Bollnäs

Carina Rist, Hudiksvall

Carina Janars, Ljusdal

Carl-Åke Wallin, Nordanstig

Helena Torstensson, Söderhamn

Marie Westin, Ordförande LAG, Nordanstig

Ideell sektor:

Ingrid Olsson, Ljusdal

Ola Nilsson, Hudiksvall

Helena Ehrstrand, Ovanåker

Anders Olsson, Bollnäs

Fred Eriksson, Härjedalen

Monica Westin, Nordanstig

Isabel Hildén, Söderhamn