VÅR STYRELSE LAG

Den lokala aktionsgruppen (LAG) är föreningens styrelse. LAG består av ledarmöten från offentlig, privat samt ideell sektor. När leaderkontoret har förberett ansökningarna så är det LAG som beslutar om vilka ansökningarna som ska prioriteras, beviljas medel. För att LAG ska vara beslutsmässiga måste minst 50% av LAG´s medlemmar närvara. Den offentliga sektorn får inte vara i majoritet. Nedan ser du vilka som sitter i LAG-gruppen/styrelsen för Utveckling Hälsingebygden. 

Styrelse

LAG gruppen för Utveckling Hälsingebygden

Offentig sektor

Peter Asp-Vilén, Region Gävleborg

Jenny Norberg, Nordanstig

Jonas Rask Samuelsson, Ljusdal

Marie Centerwall, Bollnäs

Leif Nilsson, Härjedalen

Bitti Alvin Lehmann, Söderhamn

Stefan Barenfeld, Hudiksvall

Yoomi Renström, Ovanåker

 

Privat sektor

Marie Westin (ordförande), Nordanstig

Johan Mittjas, Ovanåker

Simon Lindqvist, Hudiksvall

Anna Högvall, Härjedalen

Carina Janars, Ljusdal

Carl-Åke Wallin, Nordanstig

Helena Torstensson, Söderhamn

Therese Westlén, Bollnäs

 

Ideell sektor

Ingrid Olsson, Ljusdal

Ola Nilsson, Hudiksvall

Linda Wallberg, Bollnäs

Helena Ehrstrand, Ovanåker

Fred Eriksson, Härjedalen

Isabell Hildén, Söderhamn

Monica Westin, Nordanstig

Jimme Rosén, Nordanstig