Vad händer hos oss?

LAG  (vår styrelse) har fyra möten per år. 

LAG möten 2023

  • 24 maj
  • 17 augusti
  • 19 oktober
  • 7 december

För att vi på kontoret skall kunna förbereda era ansökningar i tid så behöver vi dem senast sex veckor före varje LAG möte.

Årsmöte Utveckling Hälsingebygden 2023

  • 26 april kl. 18.00 på Långheds Bygdegård i Ovanåker.