Så går det till

Här nedan får du en del tips på hur du skall göra för att komma vidare och göra en projektansökan.

Har du frågor så kontakta gärna leaderkontoret.

Fyra steg till ditt projekt

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras.

Steg 1

Datum LAG och AU

LAG-möte och AU-möte

Steg 2

Arvoden

Du som LAG medlem och som sitter för ideell eller privat sektor i LAG-gruppen har rätt till arvode för din insats i LAG-gruppen. Detta gäller även det arbete du gör i arbetsutskottet. Sitter du i LAG-gruppen på offentligt mandat så är det din uppdragsgivare som betalar för din tid och resor.

Heldagsarvode över 4 timmar inklusive restid: 800 kr

Halvdagsarvode upp till 4 timmar inklusive restid: 400 kr

Ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst: Max 1400 kr (du väljer arvode eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst, ej båda)

Ersättning för resor: 18,50 kr/mil (enligt normen för skattefri ersättning)’

Ladda ned blanketten, fyll i den och skicka till mats@utvecklinghalsingebygden skicka den till ”Utveckling Hälsingebygden, Heden 124, 821 31 BOLLNÄS,  så betalas arvodet ut till dig.

Arvodesblankett

Steg 3

Genomföra

När din ansökan är komplett så tas den upp för beslut på ett LAG möte. LAG har 4 möten per år. Du ser vilka datum de sammanträder under Kalender.

LAG poängsätter ditt projekt utifrån vårt leaderområdes specifika urvalskriterier samt de horisontella kriterierna. (se Utveckling Hälsingebygdens Strategi) Varje projekt måste komma upp till 400 poäng annars blir det avslag.

LAG s beslut kan inte överklagas.

Därefter sänds din ansökan med de underlag som krävs av  Jordbruksverket in till dem. Om de anser att LAG gjort en felbedömning så kan Jordbruksverket ändra beslutet. 

Jordbruksverket har ca. 5 månader på sig att handlägga ärendet. OM du som projektägare väljer att starta upp projektet innan Jordbruksverkets handläggning är klar, så gör du det på EGEN RISK.

Steg 4

Avsluta

Under projekttiden har du säkert haft många kontakter med ditt leaderkontor. Avslutningen är inte svårare än uppstarten av projektet. Det skall göras en slutredovisning där vi tillsammans går igenom vad projektet har uppnått beträffande syfte, mål, aktiviteter och budget. 

Även under projektets gång har vi flera uppföljningsmöten för att se om något behöver korrigeras eller uppdateras.

Det kan vara bra att ansöka om delutbetalning vid fler tillfällen under projekttiden, gärna var tredje månad. Jordbruksverkets handläggningstider brukar vara 4-5 månader.

Kan DIN idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.