Föreningen

Föreningen Utveckling Hälsingebygden är en ideell förening som bildades 2016. Föreningen har som ändamål att beddriva allmännyttig verksamhet för föreningslivet, organisationer och myndigheter i leaderområdet Hälsingebygden. Föreningen ska arbeta för en bred finansiering av såväl interna som externa projekt.

Verksamhet

Föreningens huvuduppgift är att besluta om stöd till projekt inom ramen för Utveckling Hälsingebygdens utvecklingsstrategi. I detta stöd ingår såväl EU-medel som svensk offentlig medfinansiering. Föreningen ska stödja tillkomsten av, följa pågående och utvärdera genomförda projekt. Samverkan med andra Leader- och landsbygdsområden i Europa ingår i föreningens verksamhet.