Vi Landsbyggare Hälsingebygden

Vi Landsbyggare Hälsingebygden är ett projekt som drivs av Leader Utveckling Hälsingebygden. Vi arbetar för att synliggöra drivna entreprenörer, eldsjälar och entusiaster inom vårt Leaderområde som tagit mod till sig att leva sina drömmar.

Följ med till våra Landsbyggare!

Vi Landsbyggare Hälsingebygden lyfter entreprenörer och eldsjälar som vågar sina drömmar och vill inspirera andra till att göra detsamma. Klicka in på vår youtube för att se fler Landsbyggare från vårt Leaderområde. 

Du hittar projektet på

Landsbyggare.se och sociala medier

Vi är de nyfikna, envisa och energiska

Vi är entreprenörerna, eldsjälarna och entusiasterna som vågar våra drömmar.
Vi kallar oss landsbyggare och tillsammans formar vi platsen vi lever och arbetar på.
Sträcker oss mot det okända, med en stadig fot i det som är vårt hem.

Tillsammans gör vi förändring.

Syfte med projektet

Syftet med projektet är att synliggöra goda exempel på landsbygdsutveckling samt arbeta för att utveckla nya mötesformer och metoder för samverkan inom landsbygdsutveckling och på så sätt även skapa förutsättningar för ökad inflyttning till området.

Vi kommer under projektet arbeta med att ta fram en metodutveckling för att få fler aktörer att vilja starta projekt som leder till landsbygdsutveckling både genom föreläsningar och studieresor.

Projektet ska påverka och skapa en positiv bild av landsbygden och bidra till att skapa en attraktiv plats att bo, verka och leva på. En plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft.

Vi vill inspirera fler till att förverkliga sina idéer

I projektet vill vi skapa sammanhang och mötesplatser för Hälsingebygdens Landsbyggare genom bland annat en Landsbyggaredag för att möjliggöra samarbeten samt tillföra kunskap och inspiration.

Vi kommer ta fram bild- och filmmaterial med Landsbyggare i Hälsingebygden för att inspirera fler att förverkliga sina idéer. Med tiden vill vi öka stoltheten bland dessa och påvisa att tillsammans når vi längre!

Konceptet Landsbyggare skapades av Leader Höga Kusten 2017 och över ett tiotal Leaderområden arbetar med konceptet.

Vi släpper en serie filmer på Landsbyggare runt om i Leaderområdet under 2023–2024

Vi lyfter entreprenörer, eldsjälar och entusiaster från Leaders tre sektorer: privat, offentlig och ideell. 

Vårt Leaderområde innefattar Hälsinglands sex kommuner samt östra delen av Härjedalens kommun med byarna Ytterhogdal, Överhogdal, Ängersjö och Älvros.

Projektledare: Louise Johansson
Mail: louise@utvecklinghalsingebygden.se
Telefon: 070-106 24 15